FLOW Elektro Oslo Vest kommer til å jobbe tett sammen med det allerede godt etablerte FLOW-selskapet, FLOW Meisingset VVS AS, og kommer også til å dele kontorlokaler sammen med dem i Grini Næringspark 3 i Bærum.

Til å lede denne nye elektrosatsingen har man ansatt en godt sammensveiset duo som har jobbet tett sammen i flere år. Johan Hedlund (34) går inn som daglig leder og Simon Haaster (30) går inn som faglig leder / salg og markedsansvarlig. Begge to er autoriserte elektroinstallatører og har lang erfaring fra komplekse bygg og anleggsprosjekter i variert størrelse.

Innen kort tid er også målet å etablere et FLOW Klima selskap på Østlandet, for dermed å være representert med alle tre fag i Oslo/Bærum. 
FLOW Group’s strategi er å ha ett spesialistselskap innen hvert av de tre fagområdene, elektro, klima/, og rør, i hvert geografisk sted som FLOW prioriterer å være etablert. De tre selskapene skal rendyrke sin egen vekst og lønnsomhet, men også samarbeide tett med hverandre for å utvikle en unik konkurransekraft og skape synergier internt for gruppen og eksternt for kundene.

-Til sammen er det veldig lite innen elektrofaget som Johan og Simon ikke har erfaring med, enten det gjeldet nybygg, rehabilitering eller service. - Vi tror at akkurat dette er noe som gir oss veldig gode muligheter til å kunne levere på kundenes høyt stilte forventninger, sier begge.

Kundene blir mer og mer profesjonelle for hver dag

- Når kundene blir mer profesjonelle, må vi som selskap tilpasse oss og være minst like profesjonelle. For å klare dette er det to ting som er ekstremt viktigt: Du må ha profesjonelle systemer og rutiner på plass for å kunne være konkurransedyktig mot andre aktører. Og for å levere et sluttprodukt av høyeste kvalitet, må man ha sunne verdier på plass som avspeiler seg i hele organisasjonen, sier begge to.

- At vi hadde felles syn på disse ting var hovedmotivasjonen til at vi tok kontakt med FLOW Group og til sist takket ja til stillingene. Vi syns også det er et konkurransefortrinn å kunne samarbeide tverrfaglig, både lokalt og nasjonalt. Vi vil selvfølgelig benytte muligheten å jobbe tett sammen med de andre selskapene i FLOW Group, og dra nytte av kompetansen og erfaringene som finnes i de forskjellige selskapene over hele Norge, sier begge to.

- Vi har allerede begynt å se etter nye medarbeidere som ønsker å jobbe i et selskap hvor vi tror at kvalitet og god bedriftskultur skaper begeistrede kunder, og at hver enkelt medarbeider er selskapets viktigste resurs. Gjennom FLOW Group og FLOW Akademiet kommer vi til å benytte mulighetene vi har for kompetanseheving og kursing, slik at ansatte i FLOW Elektro Oslo Vest alltid har muligheten til å utvikles faglig å lære nye ting, fortsetter de..

- Vi hadde lenge snakket om at vi ønsket å bygge opp et elektro selskap i Norge, og nå gir FLOW Group oss sjansen til det. Vi gleder oss til utfordringen og ser frem til å ta lønnsomme markedsandeler samt fortsette med å etablere FLOW-kulturen på Østlandet, avslutter Johan og Simon.

- Vi er meget fornøyd med å få Johan og Simon med oss på laget, og vi har stor tro på at deres engasjement, erfaring og kundefokus skal sørge for at vi raskt tiltrekker oss både ambisiøse og flinke medarbeidere, samt kunder som ønsker å få gode opplevelser uansett om de er innen drift og vedlikehold eller innen prosjektsegmentet, sier Mads Meisingset, styremedlem i FLOW Group.