- Vi startet med to ansatte, ingen kunder, få relasjoner i markedet og mange flinke konkurrenter. Vi flyttet inn i samme lokaler som vårt søsterselskap FLOW Meisingset VVS holder til, og hvor jobben startet omgående med å bygge opp en markedsposisjon hvor kundene enkelt kunne få tilgang til både rør- og elektrotjenester. Dette viste seg å fungere ekstremt bra og vi opplever stor positivitet rundt dette, både internt og eksternt, sier Hedlund.

Etter oppstarten fikk selskapet raskt noen mindre oppdrag og en måned etter oppstarten signerte de sin første samarbeidsavtale med en lokal byggentreprenør.

Hedlund forteller at de allerede i starten av juli i fjor signerte deres første rammeavtale i Oslo, med en av verdens største motekjeder. 
- Dette er en såkalt total-service avtale hvor vi håndterer alt av håndverkstjenester. Uansett om butikken trenger en elektriker, rørlegger, ventilasjonsmontør, tømrer eller hva det enn må være, så er det oss de tar kontakt med. Tjenestene vi ikke har i eget hus tilbyr vi via våre dyktige samarbeidspartnere. Slike avtaler syns vi er veldig gøy å jobbe med, dels fordi det gjør hverdagen enklere for kunden, men samtidig får vi også mulighet til å gi oppdrag tilbake til de aktørene som vi ofte jobber for.

Samtidig fikk FLOW Elektro Oslo Vest sitt første store prosjekt, totalrehabilitering og leietakertilpasning i Ingvald Ludvigsens gate 14 i Drammen. 
- Dette var et intensivt prosjekt, preget av et meget tett og godt samarbeid med byggherre, entreprenør og leietaker. Prosjektet ble i stor grad gjennomført etter «åpen bok» prinsippet, og FLOW Elektro Oslo Vest leverte komplett elektroleveranse. Bygget ble overlevert til byggherre og leietaker i oktober.

Salgs- og markedsansvarlig, Simon Haaster, hos elektrobedriften, forteller at etter etableringen av FLOW Klima Oslo i starten av oktober økte synergiene ytterliggere.
- Vårt totaltekniske samarbeid kunne frontes enda mer. Nesten omgående etter oppstarten av FLOW Klima Oslo ble vår første tverrfaglige rammeavtale signert mellom representanter fra FLOW Elektro Oslo Vest, FLOW Meisingset VVS, FLOW Klima Oslo og en eiendomsforvalter. Vi har stor tro på at det vil bli mange flere av disse type avtaler fremover, påpeker Haaster. 

- I oktober utførte vi rehabilitering av en butikk i Sandvika Storsenter. Et kort, men intensivt prosjekt, som ble utført på noen få uker hvor butikken stengte ned i perioden.
Senere i oktober startet neste store prosjekt, denne gang for Oslo Kommune, med FLOW Meisingset VVS som totalentreprenør. Denne jobben ferdigstilte vi i desember 2022, slik at det var klart til overlevering ved årsskiftet.

På tampen av fjoråret signerte selskapet enda en rammeavtale med et spennende eiendomsselskap på Østlandet. Dette selskapet har, som FLOW Elektro Oslo Vest, fokus på næringsbygg og er i sterk vekst.

Hedlund forteller videre at de økonomisk er veldig fornøyde med det første driftsåret, både med topp- og bunnlinje. 
- Målet var å gjøre selskapet lønnsomt i løpet av ett år, det oppnådde vi etter 3 måneder og deretter har den gode utviklingen fortsatt. De gode resultatene kan vi takke våre kunder for, som valgte å gi oss som ny aktør sjansen, for så å komme tilbake flere ganger, sier Hedlund.

Utsiktene for 2023
Elektroinstallatøren hadde bra tilsig av forespørsler i november og desember, og forteller at i 
det segmentet hvor de opererer har de stor tro på at 2023 vil bli et bra år. 
- Nå i januar starter vi med en jobb for et eiendomsselskap i Oslo sentrum, hvor det skal utføres en oppgradering av en etasje med kontor og en leietakertilpasning for en ny leietaker som kommer i februar. Vi har også flere spennende tilbud ute som vi håper å få tilslag på i 2023, sier Hedlund.

Hovedsatsingsområdene til FLOW Elektro Oslo Vest er rehabilitering av næringsbygg, leietakertilpasninger, service og rammeavtaler for eiendomsbesittere, butikker og andre næringskunder. Så vil samarbeide med andre tekniske entreprenører. 
- I alle disse segmentene tror vi at det fortsatt vil være god aktivitet i 2023. Mye kan tyde på at det nok vil bli litt lavere aktivitet innen nybygg av boliger, men det er et segment som vi har valgt å ikke satse på. Her hos oss er det næringsbygg og bedriftskunder i fokus, sier Haaster. 

Når det kommer til prosjektmarkedet, og særlig i forbindelse med rehabiliteringsprosjekter så håper selskapet å få muligheten til og bidra mer i samspillspillsentrepriser-
- Samspillsentrepriser eller prosjekter med «åpen bok» er en gjennomføringsform som vi har veldig god erfaring med fra tidligere, og vi skulle gjerne sett at flere byggherrer og entreprenører velger å gjennomføre sine prosjekter som samspillsentrepriser. Det er mye å vinne på å ta med de tekniske fagene og alle rådgivere inn i prosjektet fra dag en. De beste løsningene, både i forhold til prosjektering og utførelse, kommer når alle sitter rundt samme bord. Vår oppfatning er at hvis byggherren og entreprenøren setter sammen et godt lag fra starten så vil man få en bedre gjennomføring og et hyggeligere arbeidsklima med mindre konflikter. Vi tror også at en godt gjennomført samspillsentreprise leder til et bedre sluttprodukt til en lavere kost enn det hadde blitt i en totalentreprise, sier Hedlund.

En viktig milepæl for Flow Elektro Oslo fremover vil være å få selskapet ISO-sertifisert. Prosessen har startet og målet er å ha på plass både ISO 9001 og ISO 14001 i løpet av 2023. 
- Det har vi alle forutsetninger til å lykkes med. Vi har allerede alt av kvalitetssystemer på plass og er godt vant til å jobbe med dem.

Hedlund poengterer at den største utfordringen for 2023 er mangelen på fagarbeidere. 
- I januar stiller vi med fire mann, men vi trenger å ansette 2-3 elektrikere omgående. Derfor anbefaler vi alle som kan være interessert til å ta kontakt med oss. Her er det store utviklingsmuligheter og man får mulighet til å være med å bygge opp selskapet sammen med oss.

- Kort oppsummert så kan vi si at vi er veldig fornøyde med 2022 og har enda større forventninger til 2023, avslutter Johan og Simon.