- Når jeg startet å arbeide i ELKO var det svært positivt for meg at selskapet hadde fokus på inkludering og mangfold, og at jeg fikk flere dyktige kvinnelige kollegaer. Jeg er stolt over å jobbe i et selskap som har stort fokus på inkludering og jeg er overbevist om at det gjør oss mer attraktive i markedet. 
I alle bransjer som er noe kjønnsdelt, vil det naturligvis være noen behov for omstilling, sier Oda. Hun mener bransjen er på vei i riktig retning, selv om det er ett stykke igjen til mål.

- Jeg opplever å bli møtt med mye støtte og oppfordring fra både mannlige og kvinnelige kollegaer i bransjen, legger hun til. 

- ELKO har et svært faglig og kompetent miljø, men evner også å skape et fantastisk felleskap både på og utenfor arbeidsplassen. Det skaper stor trivsel i min hverdag, sier Oda entusiastisk.

Tilrettelegge og tilpasse for kvinner

Oda mener det må tilrettelegges for at klær og utstyr som er tilpasset kvinner er tilgjengelig. Og dersom det er behov for garderobe og toalett på arbeidsplassen er det positivt at dette også er tilbudt til kvinner. Under hennes tid i felten opplevde hun til tider en del kommentarer og situasjoner som hennes mannlige kollegaer ikke trengte å ta stilling til, så elektrobransjen, på lik linje med andre mannsdominerte bransjer, vil være tjent med et økt fokus på holdningsendring i hele verdikjeden. 

 

Kvinner bør velge elektrofag

Først og fremst er det å velge elektrofag en god og fremtidsrettet utdanning, mener Oda. Det grønne skiftet skjer ikke uten elektrikeren, og for både menn og kvinner vil det være givende å være en sentral del av det grønne skiftet. I elektrofag skapes løsninger for alle type mennesker - da er estetikk og et helhetlig design med hensyn til de individuelle behovene viktig. Dette tror Oda mange kvinner også vil trives og lykkes med. For noen kan kanskje mengden praktisk arbeid virke noe avskrekkende, selv om hun selv trivdes svært godt med dette.

- Elektrofag i dag er svært bredt og omfavner mange dimensjoner, så det er også gode muligheter for å jobbe og spesialisere seg innenfor egne interesser, avslutter Oda entusiastisk.